Zobrazit menu

Odborná přednáška od Mgr. plk. Zbyňka Dvořáka, náměstka ředitele KŘ PČR

Ing. Eliška Angelov, Mgr. Lenka Malá, Bc. Pavel Csonka

Ve dnech 7. 3. 2022 a 14. 3. 2022 měli žáci 2. ročníků oboru BPČ jedinečnou možnost poslechnout si odbornou přednášku náměstka ředitele KŘ PČR Ústí nad Labem Mgr. plk. Zbyňka Dvořáka. Téma přednášky bylo Trestní právo a kriminalita 21. století.

Přednáška byla rozdělena na dvě části. V úvodu první části byli žáci seznámeni se základními pojmy trestního práva, jako je trestní právo hmotné a trestní právo procesní, rozdělení protiprávního jednání dle stupně společenské škodlivosti. Bylo vysvětleno, jaký je rozdíl mezi přečiny a zločiny a jaké máme druhy zavinění. Žáci dokázali vysvětlit okolnosti vylučující protiprávnost činu, čímž je krajní nouze a nutná obrana. Velmi významným prvkem této přednášky byly zásady trestního práva a působnost trestního práva z hlediska trestnosti. Plukovník Dvořák vysvětlil žákům způsob rozdělení jednotlivých trestných činů v rámci hlav zvláštní části trestního zákoníku. Došlo ke srovnání páchání trestných činů mezi ženami a muži. Při přednášce byly použity různé příklady trestných činů k lepšímu pochopení důvodu, jak a za jakých okolností byly tyto trestné činy páchány.

Druhá část přednášky byla zaměřena na kazuistiky z období od vzniku Československé republiky do dnešní doby, a to včetně různých autentických videozáznamů buď z veřejných zdrojů či dokonce z míst trestných činů, kde byla pořizována fotodokumentace při ohledání místa činu.

Způsob přednášky a projev pana plukovníka žáky velice zaujal. Zapojovali se do diskuze, odpovídali na položené otázky a sami je i kladli. Zajímavým tématem byla i diskuse k trestu smrti, kdy došlo k jeho zrušení, zdali se jednalo o správný krok, či nikoli.

Výhodou této přednášky byla i vzájemná komunikace přednášejícího s učitelem Bc. Pavlem Csonkou, který působil rovněž 20 let jako vyšetřovatel SKPV v Lounech.

Závěrem lze hodnotit tuto přednášku velmi pozitivně. Přednáška byla pro žáky přínosná především pro budoucí studium předmětů trestní právo, kriminalistika a sebeobrana. Věříme, že poté, co žáci nabydou více teoretických znalostí v oblasti trestního práva, si rádi diskuzi s panem plukovníkem zopakují. Panu plukovníkovi mnohokrát děkujeme za jeho vstřícnost, ochotu, upoutání zájmu žáků a budeme se těšit brzy zase na další společné a naučné setkání.

21.03.2022