Zobrazit menu

Odborná přednáška „Možné účinky nikotinových přípravků v dutině ústní“

Ing. Jiřina Filipová

Dne 30. 10. 2023 se žáci 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili odborné přednášky na téma: „Možné účinky nikotinových přípravků v dutině ústní“ pod vedením MDDr. Veroniky Vohánkové. Paní doktorka rozdělila přednášku na části. Nejprve se zaměřila na druhy návykových látek. Následně představila důsledky těchto látek na celý organismus. Na jednotlivých snímcích ukazovala problémy v dutině ústní, které se vyskytují při pravidelném užívání návykových látek (nádory, rakovina jazyka, sliznice, paradentóza, pigmentace…), se kterými se setkává denně ve své praxi. V závěru probíhala diskuze, u které bylo zřejmé, že u některých žáků proběhne náprava v rámci ústní hygieny a snad i v omezení nikotinových látek.

Děkujeme MDDr. Veronice Vohánkové za odborné rady, profesionální přístup a čas strávený s našimi žáky.

03.11.2023