Zobrazit menu

ODBORNÁ PRAXE – FYZICKÉ TESTY

Ing. Eliška Angelov, JUDr. Jaromír Říha

V pátek 15. října se žáci 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili odborné praxe pod vedením mjr. Ing. Jaroslava Hotového. Žáci si pod vedením bojařů Policie ČR vyzkoušeli fyzické testy k Policii ČR. Testy obsahovaly člunkový běh, celomotorický test, kliky a běh 1 km. Podmínkou pro splnění bylo získat z každé disciplíny minimálně 4 body a zároveň celkově získat minimálně 36 bodů. Fyzických testů se zúčastnilo celkem 52 žáků a testy splnilo 21 žáků (pouze 1 dívka). 41% úspěšnost.

Nejlepší fyzický výkon předvedli tito žáci:

Dívky

1. místo Emma Olahová (37 bodů)

Chlapci

1. místo Václav Hrdlička (68 bodů)
2. místo Lukáš Reindl (61 bodů)
3. místo Daniel Matys (59 bodů)

Nejen těmto žákům, ale všem, kteří splnili fyzické testy, velice gratulujeme!

Veliké poděkování patří JUDr. Říhovi za pomoc při konání odborné praxe.

02.11.2021