Zobrazit menu

Odborná exkurze ve věznici Ruzyně

Ing. Eliška Angelov, Soňa Bastyánová

Ke konci dubna se studenti oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili odborné exkurze ve Vazební věznici Ruzyně. Studenti nejprve prošli přísnou bezpečnostní kontrolou. Během dopoledních hodin navštívili některá oddělení věznice: cely určené ženám ve vazbě (i tzv. samotky), dále vazební cely pro muže, prostor, kde pobývají vězni ve výkonu trestu, výslechovou místnost, kulturní místnost, společné sprchy, tělocvičnu, keramickou dílnu, atd. Do jedné z cel pro dva vězně se mohli někteří nechat na chvilku zavřít a zkusit si představit žít tam i několik měsíců.

Studenti během exkurze využili svých dosavadních znalostí a zároveň byli obohaceni o nové poznatky, které jim sdělili zaměstnanci pracující na různých pracovních pozicích (např. vychovatel z jednoho oddílu, ekonomická pracovnice, jeden ze členů ostrahy, vychovatel pro práci tvořivost a …). Dozvěděli se mnoho zajímavých a nových informací nejen o pobytu ve vězení, ale také o své možné pracovní profesi a zákonech ČR. Diskuse s příslušnými zaměstnanci ve věznici měla pro naše studenty oboru Bezpečnostně právní činnost jako pro budoucí příslušníky bezpečnostních sborů a složek neocenitelný význam. Zodpověděli našim studentům velké množství dotazů.

Studenti dále shlédli práce vězňů (obrazy, keramické výrobky, výšivky, atd.) a dokonce i model celé věznice (ten je chloubou a ukazují ho každé návštěvě. Je naprosto věrohodný skutečnosti, má osvětlení, autíčka na objednávku…). Vytvořil ho vězeň při výkonu trestu (zbylou část věznice, kterou nestihl, dodělal doma a věznici to poté předal jako dar). Naprosto úžasná a obdivuhodná práce! Studenti si tak mohli prohlédnout celý vězeňský komplex budov, jejich zabezpečení a způsob monitorování vězňů mimo cely.

Studenti si prohlédli i dva venkovní areály. Jeden slouží k vycházkám vězňů, kteří jsou již ve výkonu trestu a mohou se tedy setkávat a mluvit spolu a hrát různé sportovní hry. Druhý areál je uprostřed věznice a má hvězdicový tvar. Jednotlivé trojúhelníkové tvary jsou obehnány zdí a částečně zastřešené. Jsou to menší plochy, kam vězni ve vazbě mohou na 90 minut denně maximálně. Je to proto, aby neměli kontakt s ostatními.

Pro žáky byla tato exkurze velikým přínosem a informace, které ve Vazební věznici Ruzyně získali, mohou využít nejen při studiu, ale i při rozhodování o jejich budoucí profesi.

28.04.2022