Zobrazit menu

ODBORNÁ EXKURZE V HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ STANICI

Mgr. Lenka Malá, DiS., Mgr. Barbora Procházková, Ing. Jan Mísař, Mgr. Lenka Maděrová

Dne 28. 6. 2023 se žáci tříd BP1A, BP1B a BP2B oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili odborné exkurze v Hasičské záchranné stanici územního odboru Most. Během exkurze byli seznámeni s náplní práce hasičů, měli možnost prohlédnout si hasičskou techniku – dýchací přístroje, protipožární obleky a další. Oblíbená byla i prohlídka garáží, kde hasiči žákům ukázali veškeré vybavení, auta a zodpověděli jejich dotazy. Žáci viděli také sportoviště, které mají pracovníci HZS k dispozici.

Příslušníkům HZS velice děkujeme za čas, který s námi strávili, za jejich ochotu, za vstřícnost a za profesionální vystupování. Žákům se exkurze velmi líbila a přinesla jim mnoho zajímavých informací, které využijí při studiu v předmětu IZS.

30.06.2023