Zobrazit menu

MLADÍ POLICISTÉ MLADÝM – CHCEME VÍC NEŽ JEN POMÁHAT A CHRÁNIT, JDETE DO TOHO S NÁMI?

Ing. Eliška Angelov, Ing. Vít Pech

V úterý 22. března 2022 proběhla na policejní stanici náborová akce Policie ČR „MLADÍ POLICISTÉ MLADÝM“ pro žáky 4. ročníky oboru Bezpečnostně právní činnost.

Akce byla zajištěna a provedena policistyppor. Mgr. Martinem Kovácsem a ppor. Filipem Snopem ve spolupráci s mjr. Mgr. Bc. Jaroslavem Hotovým, MBA.

Žákům byla představena všeobecná činnost Policie ČR, jednotlivé útvary PČR (např. leteckou službu, SPJ, zásahovou službu, pyrotechnickou službu, službu kriminální policie a vyšetřování, ochranou službu) a především útvary pracoviště územního odboru Most. Policisté žákům představili zajímavosti jejich práce a ukázali jim i videozáznamy z praxe, které žáky velice zaujali. Velikou zajímavostí byla pro žáky ukázka moderní technologie, díky které zjišťují policisté identitu pachatele. Rozebírali se témata jako jsou přijímací zkoušky k PČR, psychologické testy, fyzické testy, studium na policejní škole a další zkoušky, které by žáky čekali. Policisté vyprávěli o vlastních zkušenostech při studiu v Praze a Brně.

Žáci si také vyzkoušeli výstroj a výzbroj. Měli možnost se navzájem otestovat na drogy, omamné látky, atd.

Nedílnou součástí akce bylo i upřesnění veškerých požadavků při konání fyzických testů. Díky mjr. Mgr. Bc. Jaroslavu Hotovému, MBA bude celkem 26 žáků plnit fyzické testy na naší škole již v pátek 29. dubna 2022. V případě úspěchubude fyzický test formou osvědčení uznán jako splněný náborový test v případě žádosti o přijetí Policii ČR.

Akce byla pro naše žáky velice přínosná, především pro ty, kteří mají zájem nastoupit do služebního poměru k PČR (a že jich není málo ???? ). Velice děkujeme příslušníkům PČR za jejich vstřícnost, ochotu a čas strávený s našimi žáky. Vždy je to pro obě strany příjemná a úspěšná spolupráce.

04.04.2022