Zobrazit menu

Kurz přežití

Bc. Tereza Švarcová, Ing. Vít Pech, Mgr. Ivana Miloševič, Ing. Eliška Angelov

Během posledního týdne školního roku se žáci 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost za doprovodu Bc. Švarcové, Ing. Pech a Mgr. Miloševič zúčastnili kurzu Přežití, který pro ně uspořádali vojáci Armády ČR z vojenské posádky v Žatci ze 41. mechanizovaného praporu.

Samotný kurz byl realizován ve vojenském výcvikovém prostoru v okolí Žatce a trval 24 hodin. Obsahoval velmi zajímavý a vzhledem k extrémně teplému počasí i náročným program. Žáci se seznámili se zásadami první pomoci v taktickém prostředí, kdy si mohli sami vyzkoušet různé život zachraňující techniky za použití speciálního materiálu jako jsou například turnikety a „izraelské obvazy“ při zastavování masívního krvácení. Sami si v rámci soutěže mezi sestavenými skupinami vyzkoušeli transport zraněných osob, dále se naučili různé techniky rozdělávání ohňů za použití improvizovaných přírodních materiálů, soutěžili v hodu granátem na cíl a v rozpoznávání a určení základních charakteristik předložených vojenských palných zbraní.

Skupina, která se kurzu zúčastnila ve středu 28. 6. měla i mimořádnou příležitost shlédnout Mezinárodní cvičení speciálních jednotek.

V závěru dne se žáci seznámili se základními zásadami přenocování ve volné přírodě, kdy si sami vybudovali přístřešky k přenocování a připravovali si stravu na ohni. V přístřešcích, které si sami vybudovali nakonec i za občasného deště přespali. Noční bojovka s přesunem automobilů žáky také velmi nadchla a potěšila je i jízda v terénu a střelba ze zbraní. V ranních hodinách následoval úklid tábořiště a pěší přesun zpět do prostoru žateckých kasáren, kde byl program kurzu ukončen.

Tuto akci hodnotíme jako jednu z nejúspěšnějších, kterou v tomto roce naši žáci absolvovali. Naučili se plno nových věcí, dozvěděli se mnoho zajímavých informací a utužili týmového ducha. Veliké poděkování patří prap. Miroslavu Malinovi a instruktorům nrtm. Jiřímu Píclovi a rot. Janu Závodskému. Instruktoři se našim žákům věnovali nad rámec svých povinností, předávali jim své pracovní zkušenosti a rozšiřovali jejich zájem o práci u Armády ČR. Zajistili hladký průběh celé akce s velkým nasazením a vysokou mírou profesionality. Velice si vážíme času, který s našimi žáky strávili.

Těšíme se na příště :D

30.06.2023