Zobrazit menu

konkursní řízení na obsazení ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Rada Ústeckého kraje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace

Více informací naleznete v přiloženém PDF.

15.11.2022