Zobrazit menu

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 26. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Testování na TV, PV i DM lze stáhnout i ve formátu PDF pod textem, kde naleznete i instruktážní video samo odběru.

testování žáků NA TEORETICkÉM VYUČOVÁNÍ

 

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec dosud platných výjimek taktéž:

 • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol nebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině:
 • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná
 • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN o podstoupení testování.
 • V případě individuální konzultace (jeden učitel, jeden žák) se testování neprovádí.
Testování pro účely skupinové konzultace:

Testování provedou učitelé, kteří mají domluvenou skupinovou konzultaci. Učitelé si vyzvednou žáky ve vestibulu školy, kde žáky zároveň otestují a zaznamenají průběh testování do tabulky, ze které bude zřejmé, je-li žák negativní nebo pozitivní. Pokud bude žák pozitivní, příslušný pedagog mu o pozitivním výsledku vystaví potvrzení. Žák je povinen ihned opustit školu a nahlásit tuto skutečnost svému praktickému lékaři.

 • žákům je nařízeno dodržování hygienických opatření – ve všech prostorách školy a na externích pracovištích – zakrytí horních cest dýchacích a dezinfekce rukou,
 • instruktážní video – testování samo odběrem:
Testování se neprovádí u žáků:
 • kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů (nutno prokazatelně doložit – od Hygieny či od lékaře). Pokud nedoloží, účastní se testování,
 • kteří mají certifikát MZDR ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů po 2 vakcinaci – nutno prokazatelně doložit).

testování žáků NA PRAKTICKÉM VYUČOVÁNÍ

 

Na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 19. dubna 2021, Č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN, je povolena přítomnost žáků na prezenční výuce praktického vyučování (odborný výcvik) za podmínky účasti na testování antigenním testem ve škole. Testování bude probíhat v prostorách haly (před jídelnou) nových dílen SŠT v Mostě, tzv. samoodběrem, a to v pondělí a ve čtvrtek (každý týden) od 8 hodin. Bez testování žák nebude vpuštěn do prostor školy SŠT Most.

Testování se neprovádí u žáků:
 • kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů (nutno prokazatelně doložit – od Hygieny či od lékaře). Pokud nedoloží účastní se testování,
 • kteří mají certifikát MZDR ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů po 2 vakcinaci – nutno prokazatelně doložit).
Testování žáků SŠT Most, pro praktickou výuku OV bude probíhat:
 • každý týden v pondělí a ve čtvrtek v prostorách haly nových dílen školy, a to vždy bezprostředně po příchodu do školy, a to dle pokynů dozoru,
 • každý žák provede testování antigenním testem formou tzv. samoodběrem s výsledkem:
  • negativní – přechází na svou dílnu k OV,
  • pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři,
 • i pro žáky vykonávající OV na externích pracovištích, vyjma žáků oboru Jezdec a chovatel koní:
  • negativní – odchází na externí pracoviště,
  • pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři a externímu pracovišti,
 • žáci oboru Jezdec a chovatel koní, se budou testovat přímo na pracovišti ve Svinčicích, dle harmonogramu jako ve škole (dozor UOV Martin Vávra):
  • negativní – vykonává OV ve Svinčicích,
  • pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází, UOV (Martin Vávra) oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři,
 • žákům je nařízeno dodržování hygienických opatření – ve všech prostorách školy a na externích pracovištích – zakrytí horních cest dýchacích a dezinfekce rukou,
 • instruktážní video – testování samoodběrem:
Organizace testování
 • Žáci při příchodu setrvávají před hlavním vstupem do prostor OV a řídí se pokyny dozoru.
 • Testování je prováděno na 3 testovacích místech – každé místo má určené třídy pro testování:
Lichý týden
1.
2.
3.
JT1, TZP3, ZAP2, ZAP3 E1, E3, IMS1, INJ3 AM2, OKO2, SM2, TZP2
Sudý týden
1.
2.
3.
MSM1, IMT2, SMO1, SMO3 TRP1, ZAP1, AM1, AMT3 E2, MOJ3, ZP1
 • Po provedení testu žáci vycházejí před vchod a čekají na výsledek testu:
  • negativní – přechází na svou dílnu k OV,
  • pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři.

 

testování žáků NA domově mládeže

 

Na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 19. dubna 2021, Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN, je povolena přítomnost žáků na prezenční výuce praktického vyučování (odborný výcvik) za podmínky účasti na testování antigenním testem na domově mládeže. Testování bude probíhat v kulturní místnosti P1A, tzv. samoodběrem, a to v neděli při příjezdu žáků od 17. hodin a ve středu ve 21. hodin (každý týden). Bez testování žák nebude vpuštěn do prostor domova mládeže.

Testování se neprovádí u žáků:
 • kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů (nutno prokazatelně doložit – od Hygieny či od lékaře). Pokud nedoloží účastní se testování,
 • kteří mají certifikát MZDR ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů po 2 vakcinaci – nutno prokazatelně doložit).
Testování žáků SŠT Most, pro praktickou výuku OV bude probíhat:
 • každý týden v neděli a ve středu v kulturní místnosti P1A, a to dle pokynů dozoru,
 • každý žák provede testování antigenním testem formou tzv. samoodběrem s výsledkem:
  • negativní – obdrží osvědčení o negativním testu a přechází na své pracoviště k OV,
  • pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází do izolace, vyčká na příjezd zákonného zástupce a opouští domov mládeže, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři,
 • žákům je nařízeno dodržování hygienických opatření – ve všech prostorách školy a na externích pracovištích – zakrytí horních cest dýchacích a dezinfekce rukou,
 • instruktážní video – testování samoodběrem:
Organizace testování
 • Žáci v neděli při příchodu setrvávají před vstupem do domova mládeže a řídí se pokyny dozoru.
 • Testování je prováděno v kulturní místnosti P1A.
 • Ve středu je testování prováděno ve 21. hodin (testování je prováděno večer, jelikož na OV odchází v brzkých ranních hodinách) v kulturní místnosti P1A, žáci se řídí pokyny dozoru.
 • Po provedení testu žáci čekají na výsledek testu:
  • negativní – přechází na svůj pokoj,
  • pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází do izolace a vyčká na příjezd zákonného zástupce a opouští domov mládeže, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři.

    

    

    

Soubory ke stažení a video:

21.04.2021