Zobrazit menu

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 19. DUBNA 2021

Vedení školy

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec dosud platných výjimek taktéž:

  • Skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol nebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.
  • Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná.
  • Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN o podstoupení testování.
  • V případě individuální konzultace (jeden učitel, jeden žák) se testování neprovádí.
Testování pro účely skupinové konzultace:

Testování provedou učitelé, kteří mají domluvenou skupinovou konzultaci. Učitelé si vyzvednou žáky ve vestibulu školy, kde žáky zároveň otestují a zaznamenají průběh testování do tabulky, ze které bude zřejmé, je-li žák negativní nebo pozitivní. Pokud bude žák pozitivní, příslušný pedagog mu o pozitivním výsledku vystaví potvrzení. Žák je povinen ihned opustit školu a nahlásit tuto skutečnost svému praktickému lékaři.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu:

  1. Doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od pozitivního testu.
  2. Doklad o negativním testu z testovacího místa, který není starší než 7 dní.
  3. Certifikát MZČR o provedeném očkování, od aplikace 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Zpracovali:

Ing. Markéta Vintrová, ZŘTV – EKO

Ing. Bc. Tomáš Kučera, ZŘTV – STES

16.04.2021