Zobrazit menu

Fyzické testy žáků 3. ročníku oboru BPČ

Ing. Eliška Angelov, JUDr. Jaromír Říha

V pátek 4. listopadu 2022 se žáci 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili v rámci odborné praxe fyzických testů. Sportovní výkony plnili pod vedením instruktorů služební přípravy Školního policejního střediska KŘ PČR. Testy obsahovali člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh 1 km. Cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností.

Žáci měli jedinečnou možnost si také vyzkoušet fyzické testy ke Speciální pořádkové jednotce, kterou zastupoval ppor. Petr Jílek vedoucí 4. odd. SPJ KŘ UL. Testy tělesné zdatnosti obsahovaly navíc shyby.

Všichni žáci se velice snažili. Někteří podali velmi krásné výkony, které zaujaly příslušníky SPJ. Žáci, kteří napoprvé testy nesplnili mohou trénovat na příště. Nyní již ví, kde mají své mezery a na co se mají zaměřit. Příslušníci z PČR jim k jejich tréninku poskytli mnoho cenných rad.

Rádi bychom poděkovali všem účastníků za jejich vstřícnost, ochotu, profesionální vystupování a čas, který našim žákům věnovali. Dále pak kolegovi JUDr. Jaromírovi Říhovi, který měl ve velmi nepříznivém počasí na starosti venkovní běh 1 km a žákům naší školy (Tomáši Jaňourovi, Michalovi Výdurkovi, Lukáši Reindlovi, Michalovi Brabcovi, Markovi Pilařovi a Jakubovi Vlčkovi), kteří celý den pomáhali.

Poděkování patří:

mjr. Mgr. Bc. Jaroslavovi Hotovému, MBA, vrchnímu komisaři územního odboru
nprap. Petru Hrdličkovi, instruktorovi služební přípravy
nprap. Pavlu Wimmerovi, instruktorovi služební přípravy
Lucii Čmerdové-Sáričkové, náborářce PČR
nprap. Jaroslavovi Němcovi, kriminalistovi
ppor. Petru Jílkovi, vedoucímu 4. odd. SPJ KŘ UL
nprap. Bc. Tomáši Holubovi z SPJ
nprap. Bc. Davidu Šumpíkovi z SPJ

Rekordy

VELICE GRATULUJEME NOVÝM REKORDMANŮM NA NAŠÍ ŠKOLE. Výborný výkon!!!

Dosažení nejvíce bodů celkem:

3. místo Jakub Boublík z BP3A (celkem 68 bodů)

Kliky:

1. místo Milan Gabčo z BP3C (55 kliků)

3. místo Pavel Stejskal z BP3C (48)

Celomotorický test:

3. místo Pavel Stejskal z BP3C (48)

08.11.2022