Zobrazit menu

Fyzické testy k PČR

Ing. Eliška Angelov, JUDr. Jaromír Říha

Díky naší dlouhodobé úspěšné spolupráci s Územním odborem Most Policie ČR měli žáci 4. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost v rámci projektu Budoucí policista Ústeckého kraje možnost absolvovat jednu z částí přijímacího řízení k Policii ČR přímo v naší škole. Konkrétně se jednalo o prověrku tělesné zdatnosti, tzv. fyzické testy. V případě jejich úspěšného absolvování žáci obdrželi osvědčení, které bude uznáno coby splnění náborového testu v případě žádosti o přijetí k Policii ČR. 

Fyzickými testy se v pátek 29. dubna 2022 pokusilo projít 24 žáků. Protože se testů zúčastnili i zástupci Speciální pořádkové jednotky, představil Petr Jílek, vedoucí 4. oddělení SPJ, žákům také možnost splnění fyzických testů k SPJ.

Celkem u testů uspělo 18 žáků. Všem patří veliká gratulace!

Skupina fyzické způsobilosti 1:

 • Vokřál Jakub
 • Fabry Jakub
 • Pavlík František
 • Jambrich Lukáš
 • Adámek Martin
 • Hocký Jiří
 • Horský Adam
 • Šajner Josef
 • Prail Pavel
 • Drizy Marián
 • Fiala Daniel
 • Grozický Vladislav
 • Pešek Miroslav

Skupina fyzické způsobilosti 2:

 • Lenko Daniel
 • Kosťov Michal
 • Holák Milan
 • Veselá Lucie
 • Bui Daniel

Všichni žáci předvedli skvělé výkony a jsme na ně náležitě pyšní!

Veliké poděkování patří nejen mjr. Mgr. Bc. Jaroslavu Hotovému, MBA, vrchnímu komisaři Územního odboru Most PČR, ale také všem ostatním příslušníkům Policie ČR a zástupcům SPJ. Děkujeme také strážmistru Dopravního inspektorátu Most Tomáši Tykalovi, který je naším bývalým žákem. Jeho přítomnost mezi příslušníky PČR byla pro naše žáky velmi motivující. Jsme rádi, že naše vzájemná spolupráce je úspěšná a věříme, že tomu tak bude i nadále.

09.05.2022