Zobrazit menu

Exkurze „Retro počítače“

Mgr. Ivana Milošević, Bc. Tereza Švarcová, Bc. Jana Lavičková a Mgr. Veronika Hnátková

První skupina

Žáci 2. ročníku oboru „Bezpečnostně právní činnost“: BP 2A – Mgr. Ivana Milošević, BP 2B – Bc. Tereza Švarcová, dne 3. 11. 2022 navštívili expozici retro počítačů v Žatci. Expozice seznámila žáky s vývojem informačních technologií od 70. let minulého století. Velké poděkování patří Pavlu Jamborovi, který nás celou expozicí provedl a přiblížil historii výpočetní techniky. Exkurze byla velmi poučná, žákům se líbila, nejvíce ocenili možnost, vyzkoušet si retro hry a porovnat je s dnešními technologiemi :-)

Druhá skupina

V pátek 11. listopadu 2022 se žáci třetího ročníku oboru Automechanik a žáci druhého ročníku oboru Elektrotechnika zúčastnili exkurze Retro Computer v Žatci.

Informace o expozici nám sdělil samotný její majitel, pan Jambor. Žáci se rozdělili do skupinek, které pan Jambor jednotlivě provázel po výstavní místnosti, ve které se nachází přibližně 160 exponátů počítačů z celého světa. Na třech herních stanicích si žáci mohli vyzkoušet zahrát i staré počítačové hry (což sklidilo velký úspěch). Padlo mnoho dotazů a otázek, na které pan majitel vždy pohotově a odborně odpověděl. Díky jeho přítomnosti si nakonec naši žáci mohli vyzkoušet i počítače, na které se běžně při exkurzi nesmí sahat.

Věříme, že pro žáky byla tato exkurze zajímavá a přínosná, což sami říkali po jejím konci. 

Rády bychom poděkovaly panu Pavlu Jamborovi a věříme, že se sem brzy vrátíme i s dalšími našimi žáky. Za pedagogický doprovod, Bc. Jana Lavičková a Mgr. Veronika Hnátková.

09.11.2022