Zobrazit menu

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

29.02.16 - 29.02.16

Ing. Markéta Vintrová - předseda předmětové komise CIJ

Dne 25. 2. 2016 proběhlo na OA v Ústí nad Labem krajské kolo olympiády z německého jazyka. Krajské kolo reprezentovala v kategorii III. B za SŠT Most žákyně třídy PM 3 Tereza Proroková, do krajského kola byla nominována z pozice vítězky školního kola. Tereze patří poděkování za vzornou reprezentaci školy v krajském kole.

Kategorie III. B - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.