Zobrazit menu

Adaptační kurz pro první ročníky oboru BPČ

Mgr. Andrea Hříbalová, Ing. Miroslava Dvořáčková

V termínu od 5. 9. do 8. 9. 2023 se žáci prvních ročníků oboru: „Bezpečnostně právní činnost“ zúčastnili adaptačního kurzu v Kralovicích.

Počasí nám přálo a čekala nás velká spousta aktivit. Vyrobili jsme si trička. Seznámili jsme se s našimi třídními učiteli, se spolužáky ve třídě i s žáky ostatních tříd. Vyzkoušeli si svou fyzickou zdatnost, orientaci v prostoru a střelbu ze vzduchovky. Absolvovali jsme praktické ukázky ze sebeobrany, přednášku o vězeňské službě, byl nám představen preventivní program o násilí v blízkých vztazích a mnoho dalšího. Poslední večer nás čekala noční strašidelná cesta lesem. Společně jsme se bavili, tančili, soutěžili a získali spoustu sladkých odměn.

Děkujeme současným a bývalým studentům za skvělou spolupráci, pomoc a přípravu.

 

Adapťák byl jedním slovem „BOMBAAAA.“

13.09.2023