Zobrazit menu

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana Adamcová

Společná výuka žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie v rámci projektu „Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností“. Číslo projektu: 100253277.

 

Místo akce:

Místo akce: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most

Třída: 534

 

Termín: 27. 4. 2017

 

Přítomni:

Vybraní žáci tříd BP 2A a BP 2B (obor – Bezpečnostně právní činnost) včetně třídních učitelek Ing. Markéty Vintrové a Mgr. Jany Adamcové a zaměstnanci saské policie.

(Žáci tříd BP 2A a BP 2B se učí ve škole již druhým rokem Německý jazyk a zaměstnanci saské policie navštěvují v prostorách SŠT v rámci výše zmíněného projektu kurz Českého jazyka.)

Průběh akce:

Dne 27. 4. 2017 si vybraní žáci tříd BP 2A a BP 2B vyzkoušeli společnou výuku se zaměstnanci saské policie v rámci projektu číslo: 100 253 277 „Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností“.

Žáci a policisté byli zapojeni do společných her, skupinových prací a dialogů.

            Cílem akce bylo především zlepšit komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti a rozšíření slovní zásoby našich žáků v Německém jazyce a zároveň saských policistů v Českém jazyce.

27.04.2017