Zobrazit menu

Výchovní poradci

Výchovný poradce se věnuje zejména procesu integrace žáků  (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) na střední školu či odborné učiliště a problematice kariérového poradenství.

Hlavní náplní práce:

  • spolupráce při řešení výchovných problémů;
  • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti řešení výchovných problémů;
  • kariérové poradenství;
  • péče o talentované a nadané žáky
  • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování;
  • integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami;
  • prevence školní neúspěšnosti a péče o žáky talentované;
  • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti speciálně-pedagogické péče.
Jméno a příjmení, titul tel.číslo e-mail kabinet učebna

 

       

 

konzultační hodiny úsek
   

 

 

 

Jméno a příjmení, titul tel.číslo e-mail kabinet učebna
Alena Bulová, Mgr.  476137356

 bulova.alena@sstmost.cz

    604  (2.patro)  600

 

konzultační hodiny úsek

 líchý týden Út 10:10-10:55 a Čt 11:00 - 11:45

 sudý týden Út 9:20 -10:55

stavo-elektro, ekonomický

 

 

 

Jméno a příjmení tel.číslo e-mail kabinet učebna
Věra Krejzová, Mgr. 476137339

krejzova.vera@sstmost.cz

420 (1.patro) 339

 

konzultační hodiny úsek

 lichý týden St 8:20 - 9:05

 sudý týden PÁ 9:20 - 10:05                

strojírenský

 

Odkazy pro maturanty :

Přehled VŠ - http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/

Nabídky práce - http://www.jobs.cz/

NSZ (národní srovnávací zkoušky) - https://www.scio.cz/nsz/

Termíny přijímacích zkoušek - https://www.scio.cz/nsz/terminy-a-mista.asp

Přihláška na VŠ a VOŠ - http://www.kampomaturite.cz/prihlaska-na-vs-formular/

 

Finanční podpora a stipendia :

Studijní příspěvky města Most - http://www.mesto-most.cz/prijimani-zadosti-o-studijni-prispevky-2016-2017/d-24956

Stipendia v ČR (nadace pro VŠ a SŠ) - http://student.finance.cz/stipendium-skolne/stipendia-cr/

Stipendium pro rómské studenty (SŠ a VOŠ) - http://www.romskastipendia.cz/

Pomoc v hmotné nouzi - http://www.mpsv.cz/cs/5

Sociální podpora - http://www.mpsv.cz/cs/2

Minimální mzda - http://www.mpsv.cz/cs/22117

ÚP Most - http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/most/kontakty#zalozkaUh1

Přehled sociálních služeb Ústecký kraj - http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

UPOZORNĚNÍ

Při stahování dodatku k vysvědčení (viz. pdf soubory níže) dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení. Každý rok je zde aktualizujeme a starší ročníky mažeme.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2

Fotogalerie a soubory ke stažení