Zobrazit menu

Nabídka volitelných předmětů

Škola nabízí nadstandardní nabídku volitelných předmětů.

► v oborech elektrotechniky

elektroenergetika, elektrická zařízení, automatizační technika, elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony, konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky;

► v oborech stavebnictví

právní předpisy, požární bezpečnost staveb, konverzace v cizím jazyce , cvičení z matematiky;

► v oborech strojírenství

strojírenství, programování, cvičení z matematiky, konverzace v cizím jazyce, elektrotechnika;

► v oborech ekonomiky

konverzace v cizím jazyce, cvičení z cizího jazyka, hospodářský zeměpis, informační technologie, biologie, bankovnictví, cvičení z matematiky.

► v oboru bezpečnostně právním

cvičení z matematiky a konverzace v cizím jazyce, sebeobrana, střelectví; základy etopedie;

► v oborech chovatelství a jezdectví

konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky;