Zobrazit menu

Upozornění rodičům, ohledně COVID-19

Ing. Markéta Vintrová, ZŘTV, obory EKO

Vážení rodiče,

věnujte pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí / našich žáků /, aby školu navštěvovali

bez příznaků infekčního onemocnění ( jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Tím chráníte vaše dítě / žáka /, jeho spolužáky, pedagogy a nepedagogy naší školy.

Žák s výše uvedenými příznaky nebude vpuštěn do prostor školy.

08.09.2020