Zobrazit menu

Účast na projektu Interreg na bývalém hraničním přechodu Schönb

Ing. Vít Pech

Ve středu 11. 5. 2022 se Ing. Vít Pech zúčastnil výše uvedené akce konané v rámci udržitelnosti projektu, která probíhala pod záštitou Policejního ředitelství Zwickau.

Kontrola vozidel a osob byla zaměřená zejména na nákladní dopravu, a to za účelem zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě.

13.05.2022