Zobrazit menu

krajské kolo Lightcontact junioři - Bezpečnostně právní činnost

Ing. Petr Václavík

Turnaj bezpečáků v Lightcontactu

Ve středu 10. listopadu 2021 proběhl ve sportovní hale SŠT Most 5. ročník „Turnaje bezpečáků v Lightcontactu“.

Turnaje se zúčastnilo 39 žáků oboru bezpečnostně právní činnost. Účastníky byli žáci ze škol, kde se tento obor vyučuje.

 

SŠT Most, 19 žáků (z toho jedna dívka)              

SPOŠ Dvůr Králové nad Labem, 9 žáků (z toho jedna dívka)

VPŠ a SPŠ MV Praha, 6 žáků (z toho jedna dívka)

SOŠ a SOU Dubno, 5 žáků          

 

Během turnaje bylo k vidění mnoho vyřazovacích zápasů v disciplíně Lightcontakt v osmi váhových kategoriích. Původně bylo plánováno kategorií sedm, ale vzhledem k tomu, že se přihlásily tři dívky, rozhodli se pořadatelé umožnit jim, aby se vzájemně utkaly s možností získat pohár.

Zápasilo se na dvou zápasištích a na regulérnost zápasů dohlíželo 6 kvalifikovaných rozhodčích z asociace ČAAK (Čeká asociace amatérského kickboxu) a 1 z asociace ČSK (Český svaz kickboxu).

Před všemi účastníky smekám a nešetřím chválou nad jejich nasazením, se kterým se zúčastnili turnaje. Někteří sportovci stáli proti soupeři na zápasišti poprvé a ne vždy byl los milosrdný, mnohdy se stalo, že úplný začátečník musel během zápasu čelit zkušenějšímu soupeři.

Učitelé odborného předmětu sebeobrana se během turnaje aktivně zapojili. Petr Václavík vykonával činnost hlavního pořadatele a ringového rozhodčího a Milan Mierný se ujal role koordinátora.

Nemalou zásluhu na kvalitním průběhu turnaje měl i tým pomocníků, který čítal 22 žáků, všichni byli z naší školy a bez jejich obětavé práce by se turnaj jen stěží uspořádal. Dle pokynů hlavního pořadatele vykonávali tyto práce: zapisovatel, časomíra, výdej a dezinfekce výstroje, výdej občerstvení, fotograf, pořadatelé. Velký přínos pro kvalitní průběh turnaje měla práce studentek VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, Markéty Lukešové a Adély Zvolánkové, které prováděly zdravotní dozor a ošetřily bojovníkům některá zranění.

Jako Garant turnaje bych rád tímto poděkoval všem zúčastněným a partnerům (Sportovní klub LEON, z.s. a Kung.Fu Centrum Most).

19.11.2021