Zobrazit menu

Spolupráce se ZŠ

S cílem co nejvíce přiblížit žákům základních škol život na střední škole, spolupracuje naše škola s několika základními školami z Mostu. Žáci ze 6., 7., 8. a 9 tříd se zúčastňují odborného výcviku společně s našimi žáky, kteří plní funkci jejich "spolupracovníků", současně i "poradců", a absolvují výukový proces pod odborným vedením našich učitelů odborného výcviku v rámci jejich předmětu "PRACOVNÍ ČINNOSTI" dle plánů. Se speciální školou v Mostě je naše spolupráce zaměřena na polytechnickou výuku žáků. Týká se především práce se dřevem a kovem.

 

 6. třídy
 • Úvodní hodina - řád školní dílny, bezpečnost práce
 • Technické kreslení - druhy čar, kótování, zobrazení jedním průmětem
 • Krabička s víčkem - rozpis, technický výkres, příprava materiálu
 • Dřevo - řezivo: pěstování a těžba dřeva, jeho zpracování, druhy řeziva, měkké a tvrdé dřevo, jeho struktura, vzorkovnice dřeva
 • Krabička s víčkem - zhotovení dna, rozměření bodů pro hřebíky, kompletace krabičky
 • Krabička s víčkem: řezání, pilování a broušení jednotlivých dílů víčka. Kompletace víčka - lepení
 • Krabička s víčkem - dokončení kompletace víčka a držátka. Povrchová úprava
 • Tepelná podložka: rozpis výrobku - technický výkres jednoho prvku
 • Tepelná podložka: řezání jednotlivých dílů, zapisování konců, rozměření zářezů, zhotovení, práce s dlátem, poučení o práci s dlátem, bezpečnost práce
 • Tepelná podložka: přesné zapilování zářezů, kompletace podložky, přebroušení celého výrobku
 • Práce s dlátem - vysekávání otvoru drážky
 7. třídy
 • Měření, orýsování, řezání, pilování, práce s dlátem - technické kreslení - opakování
 • Technické kreslení - zobrazení řezu. Práce s dlátem - vysekání otvoru
 • Konstrukční spoj - přeplátování - rohové, křížové. Technický výkres - konstrukce spoje
 • Rám - rohové přeplátování
 • Rám - dokončení
 • Maketa letadla - zhotovení šablon. Konstrukční spoj - čepování. Maketa zhotovení křídel
 • Maketa zhotovení křídel
 • Maketa zhotovení trupu
 • Kompletace makety - lepení. Příprava na povrchovou úpravu
 • Maketa - povrchová úprava - kamufláž
 • Plasty - dělení, použití, zpracování. Nářadí pro opracování, tvarování teplem
 • Plasty - stojánek na tužky - technický výkres. Stojánek - zhotovení výrobku, vrtání
 • Plasty - lžíce na boty - technický výkres, příprava materiálu. Lžíce na boty - tvarování teplem
 8. třídy
 • Úvodní hodina - zásady bezpečnosti práce. el.energie, její výroba, základní jednotky, el. spotřebiče, stejnosměrný a střídavý proud
 • Rozvod el. energie, transformace proudu, VVN, VN, NN, MN 220/380 V. Barevné značení vodičů první pomoc při úrazu el. proudem
 • Opakování - základní jednotky, PP, značení vodičů. Tabulka elektrotechnických značek, tabulka spínačů
 • Opakování - elektroznačky, domovní přípojka, el. obvody a jejich jištění. Pojistka, jistič
 • Elektroschémata - jejich kreslení. Zapojení zásuvky, vypínače, zapojení přes montážní krabici či věneček. Práce se stavebnicí
 • Dřevo - opakování - řezivo - struktura dřeva. Práce s hoblíkem - seřízení hoblíku. Hoblování ukazovátka
 • Ukazovátko - dokončení, broušení, nátěr
 • Technické kreslení - pravoúhlé promítání. Držák lana - rozpis a technický výkres
 • Zhotovení držáku dle rozpisu a technického výkresu
 • Zásobník na spojovací materiál - rozpis a technický výkres. Konstrukční spoj, kolíkování a příprava materiálu
 • Zásobník - řezání bočnic, vrtání otvorů pro kolíkování, řezání dna
 • Zásobník - řezání přepážek, přebroušení dílů, kompletace výrobku.
 • Polička na květiny - rozpis a technický výkres. Řezání dílů
 • Polička - řezání dílů, vrtání otvorů pro kolíky, kompletace, povrchová úprava
 • Práce s kovem, nářadí na kov, orýsování kovů. Technický výkres rozvinutého pláště krabičky. Rýsování krabičky na plech
 • Vystříhání rozvinutého pláště krabičky - ohýbání. Měření posuvným měřítkem
 • Opakování - používání posuvného měřítka. Vnitřní a vnější závit
 9. třídy
 • Výroba držáku lana - příprava materiálu, zhotovení výrobku
 • Stolička - rozpis, TV, detaily. Nohy - orýsování otvorů pro čepy, dlabání otvorů pro čepy
 • Stolička - nohy - dlabání otvorů pro čepy. Boční prkna - čepy, sesazení, lepení
 • Stolička - sedátko - řezání, sesazení a zaoblení
 • Stolička - kompletace a 1. nátěr, přebroušení a 2. nátěr
 • Kryt topení - oprava krytu - výroba nového dílu
 • Kryt topení - kompletace krytu, přebroušení a 1. nátěr, přebroušení a 2. nátěr
 • Krmítko pro ptáky - technický výkres a příprava materiálu
 • Krmítko pro ptáky - řezání jednotlivých dílů, opracování povrchu
 • Krmítko pro ptáky - kompletace, povrchová úprava
 • Oprava školních lavic
Spolupráce se Speciální školou a polytechnická výuka
Již od podzimu roku 2005 spolupracuje naše škola se Speciální školou J. Palacha v Mostě v rámci polytechnické výuky. Praktické činnosti jsou zaměřeny na práci se dřevem a kovem a probíhají ve dvou částech - od října do ledna a od února do června.