Zobrazit menu

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Ing. Markéta Vintrová, ZŘTV - EKO

V úterý 1. 9. 2020 se konalo slavnostní zahájení školního roku pro první ročníky, které se uskutečnilo ve dvou etapách v kinosále školy. V 8.00 hod. byli přivítáni žáci úseku STES a v 10.00 hod. pak žáci úseku EKO. Do prvních ročníků bylo v letošním roce přijato celkem 272 žáků. Nejvíce žáků nastoupilo do oborů Bezpečnostně právní činnost, Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel, Instalatér a Jezdec a chovatel koní.

Žáky uvítala paní ředitelka Ing. Radmila Krastenicsová. Zahájení se kromě paní ředitelky zúčastnili také zástupci teoretického a praktického vyučování, výchovní poradci, metodici prevence, učitelé a mistři odborného výcviku.

Přejeme žákům i učitelům mnoho úspěchů do nového školního roku.

07.09.2020