Zobrazit menu

Slavnostní zahájení projektu k IT bezpečnosti

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce školy

Dne 7.4.2017 proběhl ve škole úvodní seminář ke společnému projektu žáků naší školy a žáků Gymnázia Augustusburg (SRN) pod názvem „IT- bezpečnost a sociální mediální platforma – přeshraniční prevence - bezpečně na internetu“. Projekt je spolufinancovaný z Česko – německého fondu budoucnosti.

Cílem projektu je vést mladé lidi k odpovědnému pohybu v kyberprostoru a především je seznámit s nebezpečím, se kterými se zde mohou setkat a to jak formou možného budoucího nátlaku ze strany kriminálních živlů, tak i v možném negativním ovlivňování jejich názorů a postojů. Konečným výstupem projektu bude vytvoření „příručky“ pro jejich vrstevníky, žáky středních škol ve věku 15 – 19 let, obsahující rady a pomůcky, čeho se v kyberprostoru vyvarovat, aby se nemohli stát v budoucnu objektem nátlaku či vydírání ze strany kohokoliv.

K získání potřebných znalostí včetně informací o konkrétních rizicích, bude tento společný česko – německý tým žáků proškolen odborníky na kyberkriminalitu Policie ČR, Krajského ředitelství Ústí nad Labem, Polizeidirektion Chemnitz a odborné firmy, která zajišťuje IT ochranu všech orgánů saské justice. Po těchto proškoleních, pod odborným dohledem české a saské policie, budou společným týmem zahájeny práce na přípravě dané příručky, které budou ukončeny koncem letošního roku.

Finální verze příručky bude poskytnuta žákům ostatních škol v rámci Ústeckého kraje a současně bude využívána českou a saskou policií při preventivních akcích ve školách a školských zařízení tak, aby se preventivně působilo na co nejširší skupinu mladých lidí, aby se minimalizovaly šance různým živlům se svými praktikami uspět.

Děkujeme řediteli Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem plk. Mgr. Knížemu, vedoucímu Územního odboru Most plk. Mgr. Volprechtovi, policejnímu prezidentu Uwe Rei3mannovi z Policejního ředitelství Chemnitz, viceprezidentovi Pohotovostní policie Svobodného státu Sasko Christianu Ottovii zástupcům DPFA Sachsen – německé soukromé finanční akademické skupině, která zastřešuje vzdělávání pro celou oblast Saska za jejich účinnou podporu a spolupráci při tomto projektu i při dalším vzdělávání žáků naší školy.

07.04.2017