Zobrazit menu

Školní metodici prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Hlavní náplní práce je:

  • vypracování a kontrola minimálního preventivního programu (MPP) na škole
  •  prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chováním,..)
  •  mapování situace a sledování rizik a projevů sociálně-patologických jevů
  •  péče o žáky s diagnostikovanými poruchami chování
  •  individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání a výchovných problémů

 

Jméno a příjmení, titul tel.číslo e-mail kabinet učebna
Mirka Dvořáčková, Bc. 476137336

 dvorackova.mirka@sstmost.ct 

   337 (přízemí)  348

 

konzultační hodiny úsek

 Po 11:00 - 12:35

 Út 10:30 - 11:00

ekonomický

 

 

 

Jméno a příjmení, titul tel.číslo e-mail kabinet učebna
Soňa Bastyánová 476137530

 bastyanova.sona@sstmost.cz

581 (2.patro) 588

 

konzultační hodiny úsek
 St od 13:20 (po předchozí domluvě) stavo-elektro-strojírenský