Zobrazit menu

ŠKOLNÍ AKCE v prostorách obce Raná

Bc. P. Csonka, Ing. T. Hrabovský, Ing. P. Javorek

V úterý dne 21. 6. 2022  se žáci 2. ročníků oboru BPČ zúčastnili s učiteli Bc. P. Csonkou, Ing. T. Hrabovským a Ing. P. Javorkem školní akce v prostorách úpatí kopce Raná, okr. Louny.

Na místě byli všichni přítomní přivítaní starostou obce Ing. Veselým. Dále následovala přednáška k obci Raná a k samosprávě obcí I. typu. PČR byla předvedena ukázka techniky, výzbroje a výstroje. Školní akce byla zakončena grilováním.

 

22.06.2022