Zobrazit menu

Účast žáků na sbírce "Život dětem"

Ing. Markéta Vintrová

V týdnu od 20. do 24. 9. 2021 se třída BP 2A zúčastnila sbírkové akce "Život dětem ". Akci velmi pěkně připravila Mgr. Denisa Markaczová. Třídě patří poděkování za účast na podzimních Srdíčkových dnech a za finanční částku 7. 888, - Kč získanou z prodaných předmětů s logem Život dětem. Výtěžek byl použit na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

12.10.2021