Zobrazit menu

Rekonstrukce strojírenského centra SŠT Most

Lucie Horská, Judita Lechová

V rámci veřejné zakázky „SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen -
stroje“, část č. 1, reg. č. projektu CZ.0.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0011636, získala škola vybavení
do výukových prostor realizovaných v rámci synergického projektu IROP. Dodávku vysoce
moderních strojů a zařízení zajistila společnost BOUKAL s.r.o. z Litvínova. Pořízen byl 1 ks
brusky na plocho, 5 ks multifunkční pásové a kotoučové brusky, 12 ks soustruhu standardního
s digitálním odměřováním ve 3 osách, 7 ks stolních vrtaček, 1 ks strojní pily na kov, 1 ks
univerzální hrotové brusky s digitálním odměřováním, 1 ks vertikální obražečky, 1 ks vrtačky
sloupové, 1 ks vrtačky stojanové a 10 ks frézky univerzální s digitálním zobrazováním. Ing.
Radmila Krastenicsová, ředitelka školy a Ing. Jiří Vavřík, zástupce ředitelky pro odborný výcvik,
dnes navštívili naše strojírenské centrum - frézárnu a soustružnu, kam se část výše zmiňované
dodávky umístila. Touto cestou chce vedení SŠT v Mostě poděkovat Ing. Baumrukovi a L. Vílovi,
kteří dnes zajistili bezpečnou organizaci a pomoc při umístění části této významné dodávky
v hodnotě téměř 11 mil. Kč.

08.10.2020