Zobrazit menu

Realizace přechodu ke vzdálené (distanční) výuce

Lucie Horská, Judita Lechová

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, nepodcenila situaci v souvislosti s hrozbou šíření COVID 19 a intenzivně připravovala své pedagogy na možný přechod k distanční výuce. Vedení školy si uvědomuje naléhavost potřeby nástrojů pro vzdálenou výuku. Proto se dne 14. 9. 2020 všichni pedagogové zúčastnili online školení pro nejrozšířenější platformu, používanou pro distanční výuku – Microsoft Teams. Dále se všichni pedagogové zúčastnili školení, které vedl Ing. Jiří Vavřík, zástupce ředitelky školy pro praktickou výuku, který provedl pedagogy platformou Microsoft Teams prostřednictvím reálných ukázek možností práce při vzdálené výuce na jakémkoli zařízení (aplikace Office 365 jsou připravené také pro Android a iOS). Dne 1. 10. 2020 se uskutečnilo v pořadí již 3. takovéto školení pro poslední skupinu našich pedagogů.

„Škola všem rozeslala také jednoduchou příručku ke snadnější orientaci ve vzdálené výuce, která, jak pevně věříme, spolu se všemi dalšími zrealizovanými aktivitami, pomůže pedagogům a žákům se ve vzdálené výuce snáze orientovat“, říká ředitelka školy, Ing. Radmila Krastenicsová.

02.10.2020