Zobrazit menu

Provoz školy v období distanční výuky od 5. října do 18. října 2020

Ing. Radmila Krastenicsová

Dle Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020, Ing. Radmila Krastenicsová, ředitelka školy, s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje:

- omezení provozu Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, podle   zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s výjimkou

- praktického vyučování a praktické přípravy.

Teoretická výuka se nahrazuje výukou distanční.

Pokyny a informace pro pedagogy, žáky a jejich zákonné zástupce a nepedagogické zaměstnance školy naleznete v souboru ke stažení.

Program pro zobrazení PDF doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

02.10.2020