Zobrazit menu

Projekt: Vzdělávání pedagogů - nástroj ke zkvalitnění výuky

Lucie Horská

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, realizuje v rámci Výzvy č. 02_18_065- Šablony pro SŠ a VOŠ, od 01. 11. 2019 projekt „Vzdělávání pedagogů - nástroj ke zkvalitnění výuky“. Projekt je zaměřen na podporu školy v oblasti personální, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání žáků,  extrakurikulárních /rozvojových aktivit či aktivit rozvíjejících ICT, jako i v oblasti spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

V rámci realizace šablony 2.III/7 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, jsme umožnili našim pedagogům navštěvovat kurz anglického jazyka, který realizuje Národní pedagogický institut České republiky, akreditace MŠMT /8282/2019-1-355, vzdělávací program „Brána jazyků otevřená“, v časové dotaci 60 hodin, s vyústěním nabytí znalostí na úrovni A2.

Snažili jsme se vyjít našim pedagogům vstříc, a v dnešní náročné době, s ohledem na epidemiologický vývoj v ČR a s ohledem na jejich náročnější přípravu na eventuální distanční výuku, 12 pedagogičtích pracovníků naší školy včetně ředitelky školy, Ing. Krastenicsové, a 2 samoplátci absolvují tento jazykový kurz v odpoledních hodinách přímo v prostorách naší školy. Kurz začal 23. 9.2020 a první hodiny vzdělávání se velmi zdařily. Věříme, že všichni zapojeni pedagogové tento kurz úspěšně ukončí a do budoucna budou své nabyté znalosti nadále prohlubovat.

29.09.2020