Zobrazit menu

Projekt: „Na zkušené v zahraničí

Zpracoval: kolektiv projektového oddělení. Fotografie poskytli: žáci odborné stáže

Posledním dnem měsíce srpna 2016 skončil po dvou letech projekt Mobility osob, uskutečněný v rámci programu Erasmus+. Díky získanému grantu z evropských fondů a dlouhodobé úspěšné spolupráci s německými partnery, vycestovalo na dvoutýdenní odborné stáže celkem 30 našich žáků jak maturitního, tak i učebních oborů. V průběhu dvou let se v jarních měsících roků 2015 a 2016 realizovaly celkem čtyři stáže, v rámci kterých 12 žáků 3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechatronik vycestovalo do města Chemnitz, kde partnerem byla organizace BWC Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH a 18 žáků 2. a 3. ročníků oborů Zedník, Instalatér a Montér suchých staveb odjelo do města Glauchau, kde partnerem byl BFW Bau Sachsen e.V, ÜAZ.

Hlavním cílem tohoto typu projektu bylo zdokonalit dosavadní odborné znalosti a schopnosti účastníků v daném oboru a samozřejmě díky jiným používaným technologiím či vybavením, kterými naše škola nedisponuje, získat tak nové poznatky a praktické zkušenosti. Toto samozřejmě zlepšuje i pozici žáka po ukončení studia na trhu práce, nikoliv jenom v naší zemi. Přidanou hodnotou bylo také zlepšení cizojazyčné komunikace a obohacení slovní zásoby o odbornou terminologii. Samotný pobyt v cizí zemi a mimo domov posiluje sociální kompetence účastníka a díky organizování kulturních a sportovních volnočasových aktivit rozhodně ovlivňuje také jeho osobní rozvoj. Na konci každé stáže účastnící obdrželi certifikáty a výsledky učení a praxe byly zaznamenány v Europasu Mobility.

Naše žáky doprovázeli na zkušené v zahraničí pedagogičtí pracovníci, pan Čestmír Olič a pan Antonín Dohnal. Touto cestou jim jménem školy chceme velmi poděkovat za jejich pomoc a snahu při realizování odborných stáží žáků v zahraničí.

Vzhledem k úspěšnému ukončení projektu, spokojenosti účastníků a splnění jeho cílů připravuje škola další žádost o udělení grantu v roce 2017 pro další vybrané učební obory.

06.10.2016