Zobrazit menu

Představení: The Action New Generation

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele

Dne 20.12.2016 proběhlo v naší škole představení Evropského preventivního multimediálního projektu The Action New Generation, který původně vznikl v Holandsku a byl upraven podle českých podmínek. Projekt je zaměřen na prevenci dopravní nehodovosti zejména mladých lidí, kteří jako řidiči nemají téměř žádné zkušenosti a často jsou viníky dopravních nehod. Představení, které bylo plné skutečných příběhů a emocí se zúčastnili žáci všech oborů školy včetně budoucích a novopečených řidičů. 

Akce začala jako „tvrdá“ diskotéka a postupně přecházela ve skutečné příběhy skutečných lidí, kterým chvilka jejich nepozornosti na silnici v lepším případě poznamenala celý další život v podobě trvalých zdravotních následků. Součástí této akce bylo i vystoupení příbuzných a pozůstalých o dopadech těchto nehod na celé rodiny a také vystoupení zdravotníků, hasičů a policistů, kteří na místech dopravních nehod zasahují. Jako doplněk byly do programu zařazeny i krátké filmy zobrazující konkrétní příčiny dopravních nehod a podrobně jejich následky.

Věříme, že tato akce pro naše žáky, současné či budoucí řidiče, přispěje k jejich odpovědnějšímu chování a k jeho předvídatelnosti pro ostatní účastníky silničního provozu.

Děkujeme společnosti PERICULUM, z.s. Praha, že toto představení, financované z fondu zábrany škod, bylo možné pro naše žáky zajistit a také za vysokou kvalitu celé akce.

20.12.2016