Zobrazit menu

Předmětové komise

Na škole fungují předmětové komise a metodická komise, která koordinuje spolupráci mezi školou a odborným výcvikem

vyučované cizí jazyky

Cílem výuky cizích jazyků je zvýšení jazykových znalostí a porozumění kulturním zvyklostem jiných národů.

Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Francouzký jazyk

 

předmětové komise                                                                         

Předmětové komise pro jednotlivé skupiny vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a do jejich čela jsou jmenování nejzkušenější pedagogičtí pracovníci. Komise se scházejí dle potřeby na pokyn předsedy předmětové komise nebo ZŘTV a z jednání se vyhotovuje zápis.

Předmětové komise pracují dle schválených plánů pro aktuální školní rok.

► Český jazyk a literatura
► Přírodovědné vědy matematika, fyzika, chemie, ekologie
Cizí jazyky německý, ruský, francouzký a španělský
► Cizí jazyk anglický
► Informační a komunikační technologie
► Odborné předměty stavební a chovatelství
► Odborné předměty elektrotechnické
► Odborné předměty strojírenské
► Tělesná výchova a sebeobrana
► Psaní na stroji a praxe
► Odborné předměty bezpečnostně právní činnosti
► Odborné předměty ekonomické

 

metodická komise  

Metodická komise je ustanovena a schválena ředitelem školy pro technické obory vyučované v SŠT Most na úseku STES s cílem zkvalitnění výuky a podpory technického vzdělávání. Členy metodické komise jsou učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku oborů strojních, stavebních, elektrotechnických a chovatelství koní. Komise se schází zpravidla 3x za školní rok na pokyn předsedy metodické komise a z jednání se vyhotovuje zápis.

► Metodická komise

speciální výukové programy

program pro stavební kalkulace a řízení výroby

program pro stavební projekty

účetní program

účetní program

obor stavebnictví

obor stavebnictví

obor peněžní manipulant

obor peněžní manipulant

program pro vývoj výrobku

program pro definování obráběcích operací

program pro řešení dráhy nástrojů

program pro simulaci výroby CNC

obor mechatronik

  obor mechatronik

 obor mechatronik

obor mechatronik

 program pro vlastní grafické programování

DreamSpark

program ECDL Core pro testování digitální gramotnosti

program pro psaní všemi deseti 

obor elektrotechnika

obor elektrotechnika

všichni

výuka administrativy

speciální pomůcky a zařízení pro podporu výuky

  

čtečky čárových kódů

 

robotické stavebnice Merkur

 obor operátor skladování

 mechatronik

Odborná literatura pro podporu výuky

 Časopis pro vědu, výzkum a výrobu

Strojírenský měsíčník

  mechatronik

 mechatronik

Odborné laboratoře a pracoviště pro podporu výuky ve škole

Akreditované středisko pro ECDL testování

Akreditovaná testovací místnost ECDL

 

Odborné laboratoře a pracoviště pro podporu výuky na dílnách

obory strojní