Zobrazit menu

Podpora odborného vzdělávání technických oborů Ústeckým krajem

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele školy

Podobně jako v předchozím roce, obdržela letos naše škola od Ústeckého kraje finanční podporu ve výši 823 720,- Kč ke zvýšení kvality odborného vzdělávání v oborech:

  • strojní mechanik,
  • obráběč kovů,
  • elektrikář, elektrikář – silnoproud.

V případě těchto oborů vzdělávání se firmy působící v regionu dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců a snahou vedení Ústeckého kraje i naší školy je zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil s požadovaným stupněm a úrovní vzdělání. Proto také naše škola spolupracuje s řadou mosteckých firem a podle jejich požadavků a ve spolupráci s nimi upravuje své vzdělávací programy tak, aby firmy měly možnost ovlivnit znalosti a dovednosti svých budoucích zaměstnanců. Dle jejich požadavků také v současné době připravujeme rozšíření nabídky vzdělávacích programů – zejména nástavbové dvouleté studium s maturitní zkouškou pro absolventy s výučním listem, roční studium s výučním listem pro maturanty apod., které bychom rádi poprvé otevřeli ve školním roce 2018/2019.

Výsledkem všech těchto opatření, za účinné podpory vedení Ústeckého kraje je skutečnost, že naši absolventi nemají problém si po ukončení školy sehnat odpovídající zaměstnání s přijatelným výdělkem a neplní statistiky nezaměstnaných na úřadech práce.  

30.03.2017