Zobrazit menu

Opatření COVID-19 od 10.9.2020

Ing. Radmila Krastenicsová, ředitelka školy

Vážení rodiče, vážení žáci,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, nařídil ministr zdravotnictví povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov celé ČR.

Toto opatření platí i ve vnitřních prostorách škol /chodby/, ale netýká se nošení roušek v učebnách.

To znamená, že od 10. 9. 2020 jsou roušky povinnou výbavou všech žáků a pracovníků školy.

Další informace budeme sledovat a postupně je zveřejňovat na našich webových stránkách.

09.09.2020