Zobrazit menu

Opatření COVID-19 od 7.12.2020

Ing. Markéta Vintrová

Informace k provozu školy od 7. 12. 2020:

Od 7. 12. bude nadále probíhat prezenční výuka žáků 3. ročníků učebních oborů, 4. ročníků maturitních oborů, 3. ročníků maturitních oborů dálkového studia a žáků praktického vyučování.

U žáků 1., 2. a 3. ročníků maturitních oborů bude rotační výuka. Bude se střídat prezenční a distanční výuka po týdnu.

Sudý 50. týden (od 7. 12.) - prezenční výuka tříd BP 3A, BP 3B, BP 3C, BP 2A, BP 2 B, ELT 3 a MSM 3.

Lichý 51. týden (od 14. 12.) – prezenční výuka tříd BP 1A, BP 1B, BP 1C, BP 2C, MSM 1, ELT 1 a VSE 2.

Sudý 52. týden (21., 22. 12.) - volno ŘŠ SŠT

Lichý 1. týden (od 4. 1.) - prezenční výuka tříd BP 3A, BP 3B, BP 3C, BP 2A, BP 2 B, ELT 3 a MSM 3.

Sudý 2. týden (od 11. 1.) - prezenční výuka tříd BP 1A, BP 1B, BP 1C, BP 2C, MSM 1, ELT 1 a VSE 2.

U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, je naplněna podmínka rotační výuky u těch tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden odborného výcviku.

Změny a úpravy jsou vzhledem k vývoji epidemiologické situace vyhrazeny! V této souvislosti děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

04.12.2020