Zobrazit menu

Opatření COVID-19 od 27.12.2020

Ing. Radmila Krastenicsová

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 (o přijetí krizového
opatření) – Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 do dne 10. ledna 2021
provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na
středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle
školského zákona. A proto od pondělí 4. ledna 2021 bude pro všechny žáky školy distanční
výuka.

30.12.2020