Zobrazit menu

Opatření COVID-19 od 14.10.2020

Ing. Jiří Vavřík

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 "o přijetí krizového opatření", vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.

Toto usnesení se vztahuje jak na teoretickou, tak i na praktickou výuku žáků.

Více v PDF s usnesením.

13.10.2020