Zobrazit menu

ODBORNÉ SOUSTŘEDĚNÍ LESNÁ

Ing. Eliška Angelov

Během týdne 13. – 17. června se žáci třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili odborného soustředění na Lesné. Pedagogický dohled nad žáky zajištovali učitelé: Ing. Andrea Ondrejková, Mgr. Denisa Markaczová, Mgr. Lenka Malá, Ing. Eliška Angelov a Ing. Jan Mísař. Žáky během soustředění navštěvovaly nejrůznější bezpečnostní složky.

V rámci praxe se žáci společně se strážníky Městské policie Litvínov zúčastnili výcviku služebních psů v rámci modelových zkoušek při zadržení ozbrojeného pachatele. Strážníci žákům ukázali novou techniku a služební automobil. V rámci dalšího cvičení se žáci zúčastnili přednášky a ukázky vybavení, techniky a představení činnosti Zásahové jednotky KŘP ÚK. Policisté zásahové jednotky ukázali žákům zadržení nebezpečného pachatele, slaňování z helikoptéry a automobilový zásah. Veškeré aktivity s policisty ze zásahové jednotky si žáci velice užili.

 

Druhého dne dopoledne se žáci zúčastnili přednášky Městské policie Most na téma výstroj, výzbroj a bezpečná manipulace s ní. V dopolední části byli žákům představit svou činnost příslušníci vojenské policie a armáda ČR ve spolupráci s rekrutačním pracovištěm Ústí nad Labem. Velmi zajímavý byl pro žáky i společný výcvik a fyzické testy se Speciální pořádkovou jednotkou KŘP ÚK včetně videozáznamů ze služebních zákroků při ochraně životů, zdraví a majetku občanů a veřejného pořádku. Seznámení s výstrojí, výzbrojí a používanou automobilní technikou rozhodně nechybělo a žáci si mohli vše vyzkoušet.

Ve středu ráno se žáci opět setkali se strážníky z Městské policie Most a společně se učili úderové techniky, obranu při napadení, prevenci a bezpečné chování a využití běžných předmětů při obraně. Poté žáci společně s vedoucím sekce extremismu a terorismu Národní centrály proti organizovanému zločinu diskutovali o možnostech prevence a represe těchto jevů v ČR i v zahraničí a zajímali se zejména o účast našich občanů na ozbrojených akcích. V odpoledních hodinách dorazili policisté z odboru dopravy Krajského ředitelství Ústeckého kraje. Ukázali žákům služební automobil a motocykl. Žáci si vyzkoušeli kontrolu provozu vozidel a řešení dopravních přestupků v praxi. Akční den zakončili hasiči Sboru dobrovolných hasičů z Nové Vsi v Horách.

Ve čtvrtek řešili žáci modelové situace pod dohledem Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje. Dozvěděli se hlavní zásady první pomoci, rozeznávání stavů bezprostředně ohrožujících člověka na životě, či zdraví a automobilové nehody. Pro žáky měl výcvik se ZZS neocenitelný význam.

Poslední den odborného soustředění žáci strávili na střelnici. Učili se bezpečně zacházet se zbraní. Rozborku a sborku zbraně. A také si vyzkoušeli sportovní střelbu.

Celá odborná praxe měla za cíl navázat na teoretickou výuku žáků ve škole, připravit je na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů a složek v ČR, na další studium na vysokých školách, upevnit jejich neformální vztahy a zdůraznit význam týmové práce, která je v jejich budoucím životě čeká.

Upřímně děkuji mjr. Mgr. Bc. Jaroslavu Hotovému, MBA, vrchnímu komisaři ÚO Most a všem zúčastněným za jejich pomoc při této odborné praxi a za jejich trvalou podporu při rozvoji studijního oboru Bezpečnostně právní činnost na naší škole.

Účastníci:

  • Městská policie Litvínov
  • Zásahová jednotka KŘP ÚK
  • Městská policie Most
  • Armáda ČR společně s rekrutačním pracovištěm Ústí nad Labem a vojenská policie
  • Speciální pořádková jednotka KŘP ÚK
  • Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách a starosta David Kádner
  • Zdravotní záchranná služba ÚK
  • Národní centrála proti organizovanému zločinu
  • Odbor dopravní policie KŘP ÚK
  • Instruktoři ze střelnice Blatenská Chomutov

Ještě jednou všem velice děkuji za jejich ochotu, vstřícnost, profesionální jednání a přátelskou spolupráci ????

21.06.2022