Zobrazit menu

ODBORNÁ EXKURZE VE VĚZNICI BĚLUŠICE

Ing. Eliška Angelov, Ing. Andrea Ondrejková, Mgr. Denisa Markaczová, Ing. Jan Mísař PhD.

Dnes ve středu 21. září. 2022 se žáci čtvrtých ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili, v doprovodu třídních učitelů (Ing. Ondrejkové, Mgr. Markaczové a Ing. Mísaře PhD.) a Ing. Angelov, odborné exkurze ve Věznici Bělušice. Odborná exkurze probíhala v prostorách okrasné zahrady, odkud si mohli žáci prohlédnout vězeňský komplex budov, jejich zabezpečení a způsob monitorování vězňů mimo cely.

Náplní exkurze byla přednáška věnovaná problematice vězeňství v České republice a seznámení s Věznicí Bělušice. Žáci během přednášky využili svých dosavadních znalostí z výuky odborných předmětů a zároveň byli obohaceni o nové poznatky, které jim sdělila tisková mluvčí věznice Ing. Danuše Vránová, která celou exkurzi vedla.

Dále byla vedena diskuze s odsouzeným, který na svém vlastním příkladu demonstroval důležitost protidrogové prevence. Vyprávění žáky velice zaujalo a není se tedy čemu divit, že kladli vězni velké množství otázek. Vedená diskuze s odsouzeným byla pro žáky poutavá a poučná.

Zajímavostí byla pro žáky také ukázka výstroje a výzbroje příslušníků vězeňské služby. Žáci si s velikým zájmem vyzkoušeli jednotlivé části výstroje. Ocenili veškeré ukázky i přínosnou diskuzi.

Žákům byla také přiblížena práce psovoda a shlédli praktickou ukázku nalezení návykových látek psem, zadržení nespolupracujícího vězně a také ukázku tréninku mladé fenky, která je zatím ve výcviku.

Na závěr byly žákům poskytnuté informace o možnosti přijetí do civilního či služebního poměru a byly zodpovězeny veškeré dotazy na toto téma. Pro žáky byla tato exkurze velikým přínosem a informace, které ve Věznici Bělušice získali, mohou využít nejen při studiu, ale i při rozhodování o jejich budoucí profesi.

Rádi bychom poděkovali Ing. Danuši Vránové a všem zúčastněným. Všem děkujeme za jejich vstřícnost, ochotu, profesionální vystupování a čas strávený s našimi žáky. Velice si vážíme možnosti nahlédnout do vězeňského prostředí a věříme, že další ročník žáků se již nyní nemůže dočkat návštěvy věznice.

Fotografie poskytla: Ing. Danuše Vránová, tisková mluvčí věznice Bělušice.

O exkurzi dokonce napsali na e-mostecko.cz, článek je zde.

22.09.2022