Zobrazit menu
zpět

Strojní mechanik

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 23-51-H/01
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: STROJNÍ MECHANIK (STROJAŘ, POTRUBÁŘ)
 • Délka studia: 3
 • Ukončení studia: Výuční list
 • Počet přijímaných žáků:
Strojní mechanik
Podmínky pro přijetí

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost. V oboru se mohou vyučit chlapci i dívky.

CHARAKTERISTIKA A UPLATNĚNÍ OBORU V PRAXI

Zaměstnavateli velmi vyhledávaný obor, který poskytuje vzdělání a odbornou přípravu pro ruční nebo strojní zhotovování a sestavování součástí strojů, montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Koncepce výuky vychází z požadavků uplatnění absolventa v odborné praxi, kdy se může uplatnit v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník, mechanik opravář pro údržby, montér potrubář, potrubář, montér ocelových konstrukcí, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel. V případě absolvování svářečského kurzu je kvalifikován i pro výkon povolání svářeč. Vzhledem k velké poptávce po strojírenských profesích vynikající uplatnitelnost v různých oborech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru, v zámečnických dílnách živnostenské sféry.

Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, odborný výcvik v moderních dílnách, ve druhém a třetím ročníku ve smluvních firmách, kde mohou najít po úspěšném ukončení studia zaměstnání.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních školách příslušného zaměření.

ŠKOLA POSKYTUJE
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stipendijní příspěvek pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením.
 • Sportovní aktivity – florbal, sálová kopaná, futsal, stolní tenis, kuželna, kulečník, cyklistika.
 • Vystrojení základními osobními a ochrannými prostředky od 2. ročníku.
 • Kurzy svařování ve vlastní svářečské škole (dle podmínek stanovených pro daný školní rok).
 • Exkurze a zájezdy na strojírenské výstavy a předváděcí akce firem.
 • Možnost získat „Dobrý list komory“ OHK Most pro nejlepší žáky, který je zárukou získání zaměstnání.
Učební plán a Informační leták

Učební plán si můžete stáhnout pod videem oboru. Info. leták oboru obsahuje konkretizovaný učební plán.

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

Partneři

 

Video oboru