Zobrazit menu
zpět

Stavebnictví

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 36-47-M/01
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
 • Délka studia: 4
 • Ukončení studia: Maturita
 • Počet přijímaných žáků:
Stavebnictví
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost. Obor mohou studovat chlapci i dívky.

CHARAKTERISTIKA A UPLATNĚNÍ OBORU V PRAXI

Obor připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví. Koncepce oboru vychází ze změny orientace stavebnictví od průmyslové prefabrikace zpět k tradičním technologiím hrubé stavby a posílení objemu adaptací a rekonstrukcí objektů. Absolventi jsou připraveni pro vykonávání povolání stavební technik a uplatnění najdou v řadě pracovních pozic v rámci stavební výroby, přípravy staveb dle stupňů autorizace (projektové i investorské a jejich realizace). Mohou se uplatnit ve výrobnách stavebních prvků, ve stavebních laboratořích, v oblasti výzkumu, na úseku správním i jako rozpočtáři stavebních prací a po nabytí potřebné praxe mohou získanou kvalifikaci využít při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Vzhledem k velké poptávce technicky vzdělaných odborníků se jedná o obor s velmi dobrou uplatnitelností na trhu práce.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Odborná praxe je zajišťována ve spolupráci se sociálními partnery přímo ve stavebních firmách a firmách, které se stavebnictvím a pracemi s ním souvisejícími zabývají.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách příslušného zaměření.

ŠKOLA POSKYTUJE
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením.
 • Sportovní aktivity – florbal, sálová kopaná, futsal, stolní tenis, kuželna, kulečník, cyklistika.
 • Exkurze a zájezdy na stavební výstavy a předváděcí akce firem, odborné stáže v zahraničí.
 • Možnost získat „Dobrý list komory“ OHK Most pro nejlepší žáky, který je zárukou získání
  zaměstnání.
Učební plán a Informační leták

Učební plán si můžete stáhnout pod videem oboru. Info. leták oboru obsahuje konkretizovaný učební plán.

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

Partneři

 

Video oboru