Zobrazit menu
zpět

Bezpečnostně právní činnost

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 68-42-M/01
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
 • Délka studia: 4
 • Ukončení studia: Maturita
 • Počet přijímaných žáků:
Bezpečnostně právní činnost
Podmínky pro přijetí

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, úspěšný výsledek přijímací zkoušky dle stanovených kritérií pro daný školní rok, zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu), klasifikace z předmětu Tělesná výchova nejhůře známkou 2 (chvalitebně).

Charakteristika oboru

Žáci se v rámci svého teoretického studia a výkonem odborné praxe u spolupracujících subjektů naučí:

 • zvládat jednání s klientem (pachatel protiprávního jednání, poškozený, svědek, zúčastněná osoba),
 • rozpoznat a správně kvalifikovat protiprávní jednání (správní delikt, přestupek, trestný čin),
 • udržovat si základní přehled v ostatních oborech práva soukromého a veřejného,
 • zahájit a vést správní a trestní řízení v rozsahu stanovených zákonných kompetencí,
 • provádět nezbytná šetření ve věci s cílem zajištění důkazních prostředků,
 • provádět místní šetření v terénu, kontrolní a dohledovou činnost,
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
 • zvládat základní prvky pasivní a aktivní obrany ke zneškodnění útočníka.

Tyto znalosti a dovednosti získávají žáci především v odborných předmětech Právo, Kriminalistika, Kriminologie, Veřejný pořádek, Integrovaný záchranný systém, Sebeobrana a další. Ke zvýšení předpokladů k přijetí zájemců do bezpečnostních sborů ČR, absolvují tito v rámci studia i základní psychologické vyšetření osobnosti, podobně jsou zájemci připravováni k získání zbrojního průkazu příslušné skupiny.

Připravujeme žáky pro službu a práci
 • v rámci bezpečnostních sborů ČR (zejména Policie ČR, Vězeňská služba a Justiční stráž, Hasičský záchranný sbor a Celní správa) a dále v rámci Armády ČR,
 • v odborech krizového řízení obecních a krajských úřadů, v odborech ochrany firem strategického významu, v soukromých bezpečnostních agenturách a firmách
a současně připravujeme žáky na jejich další studium na
 • Vysoké škole finanční a správní, středisko Most – obor Kriminalistika a Právo,
 • Policejní akademii České Republiky Praha, právnických fakultách vysokých škol a navazující studia bezpečnostně právní na dalších vysokých školách v ČR.
Na výchově a vzdělávání žáků se kromě školy podílejí zejména tyto subjekty
  útvary Policie České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého kraje; v jeho rámci především Územní odbor Policie ČR Most a Louny
  Generální inspekce bezpečnostních sborů Praha
  Městská policie Litvínov a Městská policie Most
  Polizeidirektion Chemnitz a Polizeidirektion Zwickau (Spolková republika Německo)
  Okresní soud Most, trestní úsek
   určené útvary Vojenské policie a Armády České republiky
  Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v horách
  Vězeňská služba a justiční stráž ČR – Věznice Bělušice a další

 

Škola poskytuje
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením (WC a sprchový kout).
 • Sportovní aktivity – volejbal, stolní tenis, kuželna, kulečník.
Učební plán a Informační leták

Učební plán a informační leták oboru si můžete stáhnout pod videem oboru.

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

Video oboru

Odborný seminář žáků III. ročníku Lesná 2017

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Turnaj bezpečáků v kickboxu a sebeobraně

Petr Václavík, učitel odborných ...

Více

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Odborná exkurzi v Komerční bance

Ing. Eliška Trebulová, Ing. Petr ...

Více

Zápis ze služební cesty, projektu č.: 100253277

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Zápis ze služební cesty, projektu č.: 100253277

Mgr. Jana ...

Více

Účast žáků na hlavních líčení

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ...

Více

Účast na společné dopravní kontrole velkého rozsahu v SRN

Zápis zpracoval: Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana Adamcová, dne 31. 03. 2017. Foto poskytl: Ing. Markéta Vintrová, Mgr. Jana Adamcová. Příloha: článek Freie ...

Více

Simulace účinků návykových látek za použití brýlí DRUNK BUSTERS

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Česko-německé dopravní kontroly, se zaměřením na drogy

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Projekt: Drogová scéna v příhraničí

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Návštěva policejních útvarů pražského letiště

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

11. závod služ. psů o Pohár policejního prezidenta Uwe Reiβmanna ve městě Chemnitz

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více
Načíst starší novinky