Zobrazit menu
zpět

Bezpečnostně právní činnost

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 68-42-M/01
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
 • Délka studia: 4
 • Ukončení studia: Maturita
 • Počet přijímaných žáků:
Bezpečnostně právní činnost
Podmínky pro přijetí

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, úspěšný výsledek přijímací zkoušky dle stanovených kritérií pro daný školní rok, zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu), klasifikace z předmětu Tělesná výchova nejhůře známkou 2 (chvalitebně).

Charakteristika oboru

Žáci se v rámci svého teoretického studia a výkonem odborné praxe u spolupracujících subjektů naučí:

 • zvládat jednání s klientem (pachatel protiprávního jednání, poškozený, svědek, zúčastněná osoba),
 • rozpoznat a správně kvalifikovat protiprávní jednání (správní delikt, přestupek, trestný čin),
 • udržovat si základní přehled v ostatních oborech práva soukromého a veřejného,
 • zahájit a vést správní a trestní řízení v rozsahu stanovených zákonných kompetencí,
 • provádět nezbytná šetření ve věci s cílem zajištění důkazních prostředků,
 • provádět místní šetření v terénu, kontrolní a dohledovou činnost,
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
 • zvládat základní prvky pasivní a aktivní obrany ke zneškodnění útočníka.

Tyto znalosti a dovednosti získávají žáci především v odborných předmětech Právo, Kriminalistika, Kriminologie, Veřejný pořádek, Integrovaný záchranný systém, Sebeobrana a další. Ke zvýšení předpokladů k přijetí zájemců do bezpečnostních sborů ČR, absolvují tito v rámci studia i základní psychologické vyšetření osobnosti, podobně jsou zájemci připravováni k získání zbrojního průkazu příslušné skupiny.

Připravujeme žáky pro službu a práci
 • v rámci bezpečnostních sborů ČR (zejména Policie ČR, Vězeňská služba a Justiční stráž, Hasičský záchranný sbor a Celní správa) a dále v rámci Armády ČR,
 • v odborech krizového řízení obecních a krajských úřadů, v odborech ochrany firem strategického významu, v soukromých bezpečnostních agenturách a firmách
a současně připravujeme žáky na jejich další studium na
 • Vysoké škole finanční a správní, středisko Most – obor Kriminalistika a Právo,
 • Policejní akademii České Republiky Praha, právnických fakultách vysokých škol a navazující studia bezpečnostně právní na dalších vysokých školách v ČR.
Na výchově a vzdělávání žáků se kromě školy podílejí zejména tyto subjekty
  útvary Policie České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého kraje; v jeho rámci především Územní odbor Policie ČR Most a Louny
  Generální inspekce bezpečnostních sborů Praha
  Městská policie Litvínov a Městská policie Most
  Polizeidirektion Chemnitz a Polizeidirektion Zwickau (Spolková republika Německo)
  Okresní soud Most, trestní úsek
   určené útvary Vojenské policie a Armády České republiky
  Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v horách
  Vězeňská služba a justiční stráž ČR – Věznice Bělušice a další

 

Škola poskytuje
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením (WC a sprchový kout).
 • Sportovní aktivity – volejbal, stolní tenis, kuželna, kulečník.
Učební plán a Informační leták

Učební plán a informační leták oboru si můžete stáhnout pod videem oboru.

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

Video oboru

Adaptační pobyt pro 1. roč. BPČ - Září 2017

Mgr. Petra Burdová, výchovná ...

Více

Pozvánka na adaptační pobyt pro 1. roč. BPČ

Mgr. Petra Burdová, výchovná ...

Více

Akční den na Klínech

Ing. Eliška ...

Více

Odborný seminář žáků III. ročníku Lesná 2017

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Turnaj bezpečáků v kickboxu a sebeobraně

Petr Václavík, učitel odborných ...

Více

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Odborná exkurzi v Komerční bance

Ing. Eliška Trebulová, Ing. Petr ...

Více

Zápis ze služební cesty, projektu č.: 100253277

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Zápis ze služební cesty, projektu č.: 100253277

Mgr. Jana ...

Více

Účast žáků na hlavních líčení

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ...

Více

Účast na společné dopravní kontrole velkého rozsahu v SRN

Zápis zpracoval: Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana Adamcová, dne 31. 03. 2017. Foto poskytl: Ing. Markéta Vintrová, Mgr. Jana Adamcová. Příloha: článek Freie ...

Více

Simulace účinků návykových látek za použití brýlí DRUNK BUSTERS

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Česko-německé dopravní kontroly, se zaměřením na drogy

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Projekt: Drogová scéna v příhraničí

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Návštěva policejních útvarů pražského letiště

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

11. závod služ. psů o Pohár policejního prezidenta Uwe Reiβmanna ve městě Chemnitz

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Adaptační aktivity

Vzájemné seznámení nových žáků s účastí třídních ...

Více

Účast na představení policejního opatření u příležitosti „Dne Sasů 2016“

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více
Načíst starší novinky