Zobrazit menu
zpět

Bezpečnostně právní činnost

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 68-42-M/01
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
 • Délka studia: 4
 • Ukončení studia: Maturita
 • Počet přijímaných žáků:
Bezpečnostně právní činnost
Podmínky pro přijetí

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, úspěšný výsledek přijímací zkoušky dle stanovených kritérií pro daný školní rok, zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu), klasifikace z předmětu Tělesná výchova nejhůře známkou 2 (chvalitebně).

Charakteristika oboru

Žáci se v rámci svého teoretického studia a výkonem odborné praxe u spolupracujících subjektů naučí:

 • zvládat jednání s klientem (pachatel protiprávního jednání, poškozený, svědek, zúčastněná osoba),
 • rozpoznat a správně kvalifikovat protiprávní jednání (správní delikt, přestupek, trestný čin),
 • udržovat si základní přehled v ostatních oborech práva soukromého a veřejného,
 • zahájit a vést správní a trestní řízení v rozsahu stanovených zákonných kompetencí,
 • provádět nezbytná šetření ve věci s cílem zajištění důkazních prostředků,
 • provádět místní šetření v terénu, kontrolní a dohledovou činnost,
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
 • zvládat základní prvky pasivní a aktivní obrany ke zneškodnění útočníka.

Tyto znalosti a dovednosti získávají žáci především v odborných předmětech Právo, Kriminalistika, Kriminologie, Veřejný pořádek, Integrovaný záchranný systém, Sebeobrana a další. Ke zvýšení předpokladů k přijetí zájemců do bezpečnostních sborů ČR, absolvují tito v rámci studia i základní psychologické vyšetření osobnosti, podobně jsou zájemci připravováni k získání zbrojního průkazu příslušné skupiny.

Připravujeme žáky pro službu a práci
 • v rámci bezpečnostních sborů ČR (zejména Policie ČR, Vězeňská služba a Justiční stráž, Hasičský záchranný sbor a Celní správa) a dále v rámci Armády ČR,
 • v odborech krizového řízení obecních a krajských úřadů, v odborech ochrany firem strategického významu, v soukromých bezpečnostních agenturách a firmách
a současně připravujeme žáky na jejich další studium na
 • Vysoké škole finanční a správní, středisko Most – obor Kriminalistika a Právo,
 • Policejní akademii České Republiky Praha, právnických fakultách vysokých škol a navazující studia bezpečnostně právní na dalších vysokých školách v ČR.
Na výchově a vzdělávání žáků se kromě školy podílejí zejména tyto subjekty
  útvary Policie České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého kraje; v jeho rámci především Územní odbor Policie ČR Most a Louny
  Generální inspekce bezpečnostních sborů Praha
  Městská policie Litvínov a Městská policie Most
  Polizeidirektion Chemnitz a Polizeidirektion Zwickau (Spolková republika Německo)
  Okresní soud Most, trestní úsek
   určené útvary Vojenské policie a Armády České republiky
  Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v horách
  Vězeňská služba a justiční stráž ČR – Věznice Bělušice a další

 

Škola poskytuje
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením (WC a sprchový kout).
 • Sportovní aktivity – volejbal, stolní tenis, kuželna, kulečník.
Učební plán a Informační leták

Učební plán a informační leták oboru si můžete stáhnout pod videem oboru.

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

Video oboru

hospitace u Policejního revíru Brand-Erbisdorf

Ing. Markéta Vintrová, Mgr. Jana ...

Více

Military Cross Country Run 2018

Ing. Eliška Trebulová, Ing. Bohumil ...

Více

Adaptačního pobyt v kempu Jordán (Opárno)

Mgr. Petra Burdová, výchovná poradkyně, Soňa Bastyánová, Mgr. Lenka Maděrová, Aleš ...

Více

Přebor škol s oprávněním vyučovat obor Bezpečnostně právní činnost v JUDO na VPŠ a SPŠ MV ČR Holešov

Ing. Bohumil Moravec, učitel odborných ...

Více

Návštěva představitelů Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

Prevence kybernetické bezpečnosti

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

Okresní přebor škol v šachu

Ing. Eliška ...

Více

Účast žáků na hlavním líčení

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

Návštěva u letecké služby policie ČR

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

Zástupci SŠT Most reprezentovali Českou republiku v Itálii

Ing. Petr Václavík, ...

Více

Společné cvičení žáků a policistů „Aktivní střelec“

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

Účast na nácviku pronásledování

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Účast na akci „Safety Road aneb prevence pro mladé řidiče“

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Adaptační pobyt pro 1. roč. BPČ - Září 2017

Mgr. Petra Burdová, výchovná ...

Více

Odborná exkurze v IQLandii

Ing. Eliška Trebulová, Mgr. Michaela ...

Více

Pozvánka na adaptační pobyt pro 1. roč. BPČ

Mgr. Petra Burdová, výchovná ...

Více

Akční den na Klínech

Ing. Eliška ...

Více

Odborný seminář žáků III. ročníku Lesná 2017

Ing. Čestmír Pastyřík, statutární zástupce ředitele ...

Více

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“

Ing. Markéta Vintrová a Mgr. Jana ...

Více
Načíst starší novinky