Zobrazit menu
zpět

Ekonomika a podnikání (PM)

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 63-41-M/01
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: PENĚŽNÍ MANIPULANT
 • Délka studia: 4
 • Ukončení studia: Maturita
 • Počet přijímaných žáků:
Ekonomika a podnikání (PM)
Podmínky pro přijetí

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, úspěšný výsledek přijímací zkoušky dle stanovených kritérií pro daný školní rok, zdravotní způsobilost.

Charakteristika oboru

Obor připravuje středoškolsky vzdělané odborníky s uplatněním ve všech oblastech veřejné správy a oblasti ekonomické. Žáci získávají vědomosti v odborných předmětech – právo, management, marketing, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, technika administrativy a aplikované využití informační technologie.

Povinně se vyučují dva cizí jazyky – první je ten, který studoval na ZŠ, druhý si žáci vyberou sami z této nabídky: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ.

V průběhu studia se žáci zúčastní praxe ve vybraných podnicích regionu, které mají vztah k oboru.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v obchodně provozních funkcích institucí všech právních forem jako pracovníci ve veřejném sektoru a sektoru soukromém, bankovnictví a pojišťovnictví.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách příslušného zaměření.

Maturitní zkouška má dvě části:
 1. státní (společná), ve které žáci povinně skládají maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, dále pak volí mezi zkouškami z matematiky a z cizího jazykaškolní (profilová), zde žák maturuje
 2. školní (profilová), zde žák maturuje z ekonomiky a práva, praktickou skládá z účetnictví a fiktivní firmy (písemně)
Škola poskytuje
 • Příspěvek pro dojíždějící žáky, kteří mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji a vzdálenost od školy je nad 40 km.
 • Stravování ve školní jídelně (celodenní pro ubytované žáky), ubytování na domově mládeže.
 • Sportovní aktivity - volejbal, stolní tenis, kuželna, kulečník.
Učební plán a Informační leták

Učební plán si můžete stáhnout pod videem oboru. Info. leták oboru obsahuje konkretizovaný učební plán.

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

Video oboru