Zobrazit menu
zpět

Montér suchých staveb

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 36-66-H/01
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: MONTÉR SUCHÝCH STAVEB
 • Délka studia: 3
 • Ukončení studia: Výuční list
 • Počet přijímaných žáků:
Montér suchých staveb
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost. V oboru se mohou vyučit chlapci i dívky.

CHARAKTERISTIKA A UPLATNĚNÍ OBORU V PRAXI

Obor montér suchých staveb poskytuje střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro povolání sádrokartonář. Žák se učí orientovat v projektové a technické dokumentaci, vybírat vhodný materiál a správně jej používat při provádění suchých montáží, volit správné technologické postupy a organizaci práce, zhotovit nosnou konstrukci ze dřeva a kovových profilů, zpracovávat desky, vykonávat montáž konstrukcí suché výstavby a provádět úpravy povrchů. Absolvent získá uplatnění ve stavebnictví při provádění oprav a rekonstrukcí budov, zateplování budov, montáži sádrokartonových konstrukcí a ve výstavbě dřevostaveb.

Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, odborný výcvik v moderních dílnách a na stavbách, kde mají žáci možnost využít nabyté vědomosti a dovednosti při realizaci stavebního díla. Je zároveň připravován tak, aby po nabytí potřebné praxe byl schopen uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Absolventi se velice dobře uplatňují na trhu práce, jelikož tento obor patří mezi velmi vyhledávané profese.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních školách příslušného zaměření.

ŠKOLA POSKYTUJE
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením.
 • Sportovní aktivity – florbal, sálová kopaná, futsal, stolní tenis, kuželna, kulečník, cyklistika.
 • Exkurze a zájezdy na stavební výstavy a předváděcí akce firem, odborné stáže v zahraničí.
 • Vystrojení základními osobními a ochrannými prostředky od 2. ročníku.
 • Vybavení potřebným nářadím a pomůckami pro praktické vyučování.
 • Certifikát Rigips – nástroj transparentnosti, kvalifikace a znalosti materiálů.
 • Možnost získat „Dobrý list komory“ OHK Most pro nejlepší žáky, který je zárukou získání zaměstnání.
Učební plán a Informační leták

Učební plán si můžete stáhnout pod videem oboru. Info. leták oboru obsahuje konkretizovaný učební plán.

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

Partneři

 

Video oboru