Zobrazit menu
zpět

Elektrotechnika

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 26-41-M/01
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY
 • Délka studia: 4
 • Ukončení studia: Maturita
 • Počet přijímaných žáků:
Elektrotechnika
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost. Obor mohou studovat chlapci i dívky.

CHARAKTERISTIKA A UPLATNĚNÍ OBORU V PRAXI

Dynamicky se rozvíjející obor s vynikající uplatnitelností na trhu práce, který poskytuje úplné střední odborné vzdělání technického charakteru se zaměřením na oblast počítačových systémů.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, elektrolaboratořích a dílnách zaměřených na měření a regulaci, elektroniku, točivé stroje, vývoj aplikací apod. Odborná praxe ve 2. a 3. ročníku je zajišťována ve spolupráci se sociálními partnery přímo ve vybraných firmách a podnicích regionu.

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích, např. při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, v oblasti systémů pro měření a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Možnými uplatněními absolventů jsou povolání elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik, správce počítačových sítí, programátor aplikací a webových stránek.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách příslušného zaměření.

ŠKOLA POSKYTUJE
 • Užívání operačních systémů a vývojových prostředí od společnosti Microsoft zdarma k nekomerčním účelům (projekt Microsoft DreamSpark Premium).
 • Bezplatně odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením.
 • Sportovní aktivity – florbal, sálová kopaná, futsal, stolní tenis, kuželna, kulečník, cyklistika.
 • Exkurze a zájezdy na stavební a elektrotechnické výstavy a předváděcí akce firem, odborné stáže v zahraničí.
 • Možnost získat Dobrý list OHK Most pro nejlepší žáky, který je zárukou získání zaměstnání.
Učební plán a Informační leták

Učební plán si můžete stáhnout pod videem oboru. Info. leták oboru obsahuje konkretizovaný učební plán.

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

Partneři

 

Video oboru