Zobrazit menu
zpět

Chovatelství

 • Forma studia: Denní
 • Kód oboru: 41-43-M/02
 • Změněná pracovní schopnost (SZP): Ne
 • ŠVP: CHOV KONÍ
 • Délka studia: 4
 • Ukončení studia: Maturita
 • Počet přijímaných žáků:
Chovatelství
Podmínky pro přijetí

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost.

Charakteristika oboru

Výuka je zaměřena na informace z organizace a technologie chovu koní a jezdeckého sportu. Teoretické znalosti a praktické návyky poskytující souběžně se studiem možnost plnění základních kvalifikací a aktivní provozování jezdeckého sportu. Studenti se seznamují s provozem jezdeckého zařízení po stránce technologie, organizace i ekonomiky.

Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách (odborné předměty - aplikovaná biologie, chov zvířat, jezdectví, ekonomika a další), odborný výcvik v prostorách Equiparku ve Svinčicích nebo Hipodromu v Mostě, se kterými škola spolupracuje.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských podnicích a ve službách pro rozvoj venkova. Absolvent je připraven vykonávat funkce zootechnika a farmáře nebo jako samostatný podnikatel, obchodníka se zemědělskými produkty, plemenáře, šlechtitele, prodejce služeb pro zemědělství apod. Absolvent se zaměřením na chov koní a jezdectví se uplatní ve sportovním, dostihovém nebo rekreačním a hiporehabilitačním ježdění, agroturistice, v lesním hospodářství, v podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní. Absolventi se mohou profesně vzdělávat na náročné funkce cvičitelů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů.

Škola poskytuje
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje).
 • Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
 • Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením (WC a sprchový kout).
 • Sportovní aktivity – volejbal, stolní tenis, kuželna, kulečník.
Video oboru