Zobrazit menu

Myšlenkové mapy v OBN

Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Klademe důraz na společenské vědy, které poskytují žákům základní orientaci ve světě a společnosti. I když je nejlepším učitelem sám život, podporujeme v hodinách občanské nauky kreativitu žáků například formou myšlenkových map, které jim pomůžou pochopit vzájemné vztahy a souvislosti různých společenských jevů. Učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce a posilovat vzájemnou komunikaci.

19.10.2021