Zobrazit menu

Mimoškolní aktivity pedagogů

 
název akce   datum akce připravil

zájezd

ADVENTNÍ PIRNA A PEVNOST KÖNIGSTEIN

3.12.2016 Jarmila Sipplová -

ZO ČMOS PŠ

Chmelové brigády

Na chmelnicích na Lounsku se v těchto dnech vyskytují stovky brigádníků z naší školy. Pomáhají se zapichováním vodících drátků, aby na nich v příštích měsících mohla růst plodina, bez které by pivovarnický sektor doslova nemohl existovat (květen 2016)

2.ROČNÍK SPORTOVNÍHO DESETIBOJE JEDNOTLIVCŮ

V říjnu 2006 byl zahájen 2. ročník sportovního desetiboje jednotlivců, který pořádá nejen pro pedagogy, ale i pro ostatní zaměstnance školy, vedení školy ve spolupráci s odborovou organizací ČMOS. Soutěž probíhá 1x měsíčně a účastníci absolvují 2 disciplíny. Soutěž byla ukončena v jarních měsících r.2007. 

SPOLUPRÁCE NA ODBORNÝCH PUBLIKACÍCH

Učitelé se podílejí jako autoři na mnoha odborných publikacích (např. učebnice oboru montér suchých staveb, vydanáCechem sádrokartonářů ČR), dále v projektové činnosti POSUN na tvorbě RVP obor elektrikář, pozemní stavitelství, zámečník a strojírenství ve spolupráci s NÚOV Praha

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Po dobu třech týdnů měsíce července 2005 organizovali pedagogové naší školy Příměstský tábor pro mostecké děti základních škol od 6 let věku. Probíhaly výukové, sportovní, zábavné programy a výlety do blízkého okolí. Organizaci celé akce podpořili sponzoři těchto firem: SIAD, K EFEKT MOST, stavební společnostI HERKUL, Universal Most s.r.o., JARO Most s.r.o., CENTROGLOB, C+D Most, rekl. agentura BEST LINE a firma Stein s.r.o. Most

OSLAVY DNE DĚTÍ

V rámci oslav Dne dětí se v letech 2004 a 2005 uskutečnilo "Veselé odpoledne" pro děti z mateřské školy v Komořanské ulici v Mostě. Akci připravily učitelky Ing. Kamila Rybínová a Bc. Iva Odehnalová společně se svými žáky.